برخورد با خودروهای آلاینده، حادثه‌ساز و مخل امنیت در دستور پلیس