قصور وزارت صمت در تامین و واردات لاستیک کامیون داران