ظریف: تروریست‌ها و اربابان آنها را به سزای اعمالشان می‌رسانیم