اعزام ۲ تیم امدادی برای خدمت‌رسانی در حادثه تروریستی امروز