همکاری مجدد مهران مدیری و پیمان قاسم‌خانی در ساخت سریال