زمان و مکان برگزاری نمایشگاه دستاورد‌های صنعت هسته‌ای