روحانی: با اقامه نماز در برابر ابرقدرت‌ها حفظ خواهیم شد