مجلس اولین بند لایحه CFT را اصلاح کرد/ بند دوم به مجمع رفت