کاریکاتور/ فوتبالیست معروف در پارتی شبانه و تانکر آب!