ویژه برنامه روز دانشجو فردا با حضور روحانی برگزار می شود