بطحایی: رئیس‌جمهور شدن ترامپ برای ایران بسیار خوب بود