دستورات روحانی به استاندار کرمانشاه برای تسریع در روند کمک رسانی به زلزله زدگان