گل نوراللهی به الجزیره کاندیدای بهترین گل آسیا شد+عکس