چرا فرمانده نیروی هوایی ارتش بر روی سرِ یک خلبان آب سرد ریخت؟ + عکس