فراخوان پلیس راهور برای اصلاح ظرفيت كاميون‌های كشنده ولوو