پرسپولیس آنقدر خوب بوده که الان برای هوادارانش قهرمان است