ایران بر خلاف آمریکا به تعهدات خود در برجام پایبند بود