هلاکت مسئول مالی داعش به همراه ۲۳ عضو این گروه در افغانستان