بلیت بازی پرسپولیس - کاشیما آنتلرز؛ حداکثر ۸۰ هزار تومان