سردار اشتری: پلیس تا لحظه آخر در کنار زوار اربعین خواهد ماند