لزوم به‌کارگیری واژگان مناسب در برخورد با بیمار و خانواده‌اش