ادامه پرداخت ارز به زائران اربعین تا پایان ماه صفر