پدافند غیرعامل در مقابل تهاجم دشمنان علمی، جدی و همه‌جانبه باشد