لاریجانی: تأخیر در پرداخت مطالبات حوزه سلامت منطقی نیست