چرا نرخ برابری دلار با پول ملی در عراق، سوریه و لبنان ثابت مانده ؟