دستگیری ۲۴۰ نفر از اوباش‌گران و مزاحمین نوامیس در پایتخت