رویترز: دستیار بن سلمان نقشه قتل خاشقجی را اجرا کرد