سوء مدیریت در رستوران گردان برج میلاد/ کیک و کادو گم شد!