توافق آذری جهرمی با پاول دورف درباره هاتگرام و تلگرام طلایی