آیت الله نوری همدانی: مسلمانان برای رسیدن به هدف استقامت داشته باشند