اختلال در سامانه سماح برای ثبت نام پیاده‌روی اربعین + عکس