جزییات تصادف اتوبوس دانش‌آموزان؛ دو پاسدار فوت شدند