اعزام دو عضو کمیسیون آموزش برای رسیدگی به فوت دانش‌آموز سنندجی