قدردانی حاجی‌صادقی از رهبر انقلاب برای حضور در اجتماع "اقتدار عاشورایی"