امکان وجود یخ‌های 15 متری بر سطح قمر مشتری +تصاویر