برخی وارد کنندگان کاغذ با ارز دولتی مجهول‌الهویه اند