حضور سردار آزمون به همراه 7 بازیکن در تمرین تیم ملی