سردار نقدی: نوار گفت‌وگوی خاتمی با پادشاه عربستان موجود است