خانم بازیگر: ژانر کمدی یا جدی برایم چندان فرقی ندارد