۸۰ میلیارد دلار ارز بودجه را فروختند، باز هم کم آمد