دست‌نوشته‌های مجلس: «با تصویب CFT سفره مردم را کوچک نکنید»