ذوالنور: تصویب FATF راهی برای دور زدن تحریم‌ها نمی‌گذارد