یک نماینده خواستار تداوم مداخله بانک‌مرکزی در بازار ارز شد