ارتباط عاشقانه لژیونر ایرانی و هنرپیشه معروف به یک سال هم نکشید !