روحانی: دولت می‌خواهد از بالا رفتن ارز، ریال به دست بیاورد، دروغ و تهمت است