رایزنی مسئولان استقلال با فیفا برای پرداخت طلب پروپیچ