انتقاد رئیس سابق اتاق بازرگانی از احتکار کالا توسط مغازه دارها