توهم زدم همسر و سه بچه‌ام را کشتم، زودتر اعدامم کنید!