تکاور شهید از اردوهای جهادی تا حمله تروریستی اهواز +تصاویر