نماد اصلاح‌گری می‌تواند کسی غیر از آقای خاتمی باشد